Zásady ochrany osobních údajů

1. Sběr informací

Shromažďujeme od Vás informace při registraci, přihlášení se ke svému účtu, odeslání objednávky na webových stránkách - www.mirdafox.cz. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, bydliště.


2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od Vás sbíráme, mohou být použity pro:

 •  Zlepšení služeb uživatelů pro potřeby podpory akcí, které pořádám
 •  Kontakt prostřednictvím e-mailu a telefonu
 •  Zlepšení stránek

3. E-Komerce Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, nebo třetí straně.


4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho spolku, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné. Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.


5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze členům spolku, kteří jej potřebují k výkonu práce (například zajištění závodu, zájezdu nebo členský servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

Používám také nástroje Google Analytics privacy


6. Práva uživatelů

 •  Právo být informován
 •  Právo na získání potvrzení
 •  Právo "být zapomenut"
 •  Právo na omezení zpracování
 •  Právo podat stížnost dozorovému úřadu
 •  Právo na právní ochranu vůči správci nebo zpracovateli
 •  Právo na náhradu újmy
 •  Právo na opravu
 •  Právo na odvolání souhlasu
 •  Právo na přístup k osobním údajům
 •  Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování

7. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vašeho členství, občasným sdělením, zaslání informací o průběhu akcí, závodu atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, požádejte o smazání účtu na emailové adrese a to: admin@mirdafox.cz .O kladném vyřízení budete informováni poslední zpravou na Váš email. Vaše emailová adresa spolu s ostatními infomacemi bude trvale smazána.


8. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.